[[sakia]]

Sakia

Sur Debian/Ubuntu :

$ wget https://github.com/duniter/sakia/releases/download/0.32.6/sakia-linux.deb
# dpkg -i sakia-linux.deb
  • sakia.txt
  • Dernière modification: 2017/11/21 22:04
  • par simon